فروشگاه ما رابطی بین شما با سایتهای فروشگاهی محصولات مختلف میباشد

معرفی سایت معتبر خرید پروژه و مقاله دانشگاهی


دانشجویان و دانش آموزان عزیز میتوانند از سایتهایی که در این بخش معرفی میشود نسبت به خرید نمونه سوالات کنکور،نمونه سوالات دانشگاهی کلیه رشته ها ،پایان نامه و مقاله و پروژه های کلیه رشته ها ،سمینار،تحقیق، و چندین موضوع دیگر اقدام نمایند. این سایتها معتبر  و دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند. دراین سایتها موضوعات بر اساس عنوا رشته طبقه بندی شده که راحت میتوانید موضوع مورد علاقه خود را پیدا کنید
سایت اول در اینجا
سایت دوم در اینجا
سایت سوم دراینجا
سایت چهارم در اینجا

برچسب ها: معرفی سایت معتبر خرید پروژه و مقاله دانشگاهی ، خرید پایان نامه ، مقاله ، پروژه ، سمینار ، تحقیق ، نمونه سوال ،
لطفاٌ مطلب ما را به اشتراک بگذارید
___________________________________________________________________________________

طرح تولید فیلتر هوا


مقدمه مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرحهای سرمایهگذاری اقتصادی انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیمگیری سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد. گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید فیلتر هوا برای انواع خودرو میباشد. که در قالب متدولوژی علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهای لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرمافزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهای اقتصادی و حجم سرمایهگذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد . گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید فیلتر هوا شهریور 1386 صفحه ٢ -1 معرفی محصول ( -1-1 نام و کد محصولات (آیسیک 3 محصول مورد مطالعه طرح حاضر، تولید فیلتر هوا برای انواع خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین میباشد. فیلتر هوا یک قطعهای در خودرو است که عهدهدار تصفیه هوای وارده به موتور خودرو به منظور ترکیب با سوخت و احتراق آن می باشد. فیلترها عموماً دارای صفحهای کاغذی هستند که آغشته به برخی مواد شیمیایی مومی شکل شدهاند. این فیلترها در مسیر گذر هوا از محیط به موتور خودرو قرار داده میشود، به طوری که در هنگام عبور هوا از آن، کلیه گرد و خاكها ، غبار معلق آب، دود و غیره گرفته شده و هوای تمیز وارد موتور می گردد. فیلتر هوا یک قطعه مصرفی در خودرو است و علت آن این است که به مرور گرد و خاك، دوده و دیگر اجرام معلق در هوا روی فیلتر رسوب کرده و سبب کاهش و در نهایت از بین بردن قدرت تصفیه فیلتر می شود و در این زمان است که عمر سرویس دهی فیلتر به پایان رسیده و لذا با یک فیلتر تازه تعویضمیگردد. عمر سرویس دهی فیلتر کاملاً بستگی به میزان کارکرد خودرو دارد. لازم به ذکر است که کلیه خودروها بدون استثناء از فیلتر هوا استفاده مینمایند و به عبارت دیگر هیچ خودرویی بدون فیلتر هوا یافت نمیشود. فیلترهای هوا علاوه بر خودرو در سایر موتورهای احتراقی نیز کاربرد دارند. موتورهای مورد استفاده در کشاورزی ، موتورهای مورد استفاده در صنعت، قایقها، سمپاشها، ژنراتور برق، لیفتراكها، جرثقیلها و ... که از موتور احتراقی (بنزینی – گازوئیلی – گازی) استفاده مینمایند نیز از فیلترهای هوا استفاده می کنند . گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید فیلتر هوا شهریور 1386 صفحه ٣ در اشکال زیر چند نمونه از فیلترهای هوا نشان داده شده است. -1-1-1 دستهبندی محصول در حالت کلی فیلترهای هوا به چهار گروه عمده زیر تقسیمبندی میشوند: فیلترهوا برای خودروهای سبک o فیلتر هوا برای خودروهای سنگین o فیلترهوا برای خودروهای صنعتی o فیلترهای هوا برای مصارف خاص o ماهیت کار و عملکرد هر چهار گروه فیلتر با همدیگر یکسان است و آنچه که سبب تفکیک آنها می گردد ساختمان فیلتر، روش تولید و ابعاد ظاهری آنها میباشد. ISIC -1-1-2 کد فیلتر هوا مطابق طبقهبندی وزارت صنایع و معادن دارای کد آیسیک 34301657 میباشد. گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید فیلتر هوا شهریور 1386 صفحه ٤ -1-2 شماره تعرفه گمرکی وزارت بازرگانی به عنوان متولی سیاستگذاری صادرات و واردات از کشور و همچنین تعیین کننده قانونی مقررات آن، هیچگونه شماره تعرفه مستقلی برای قطعات مورد مطالعه ارائه نکرده است. این وزارتخانه کلیه قطعات منفصله خودرو را صرف نظر از نوع و نام آنها در یک مجموعه کلی طبقهبندی نموده و شماره تعرفه و حقوق ورودی به شرح زیر را برای آنها تعیین نموده است. جدول شماره 1 – شماره تعرفه گمرکی و حقوق ورودی قطعات منفصله خودرو شرح قطعات شماره تعرفه گمرکی حقوق ورودی قطعات منفصله برای تولید خودروهای اتوبوسو مینیبوس با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 20 98870210 o با ساخت داخل بیشتر از 14 درصد 4 98870230 o با ساخت داخل 14 لغایت 40 درصد 10 98870220 o قطعات منفصله برای تولید سواری تقسیمبندی این قطعات از 14 درصد ساخت داخل تا 90 درصد به صورت پلکانی میباشد. شماره تعرفه بر حسب درصد ساخت داخل از 98870311 تا 98870338 است. حقوق ورودی بر حسب درصد ساخت داخل از 27 تا 90 درصد متغیر است. ماخذ : کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی گزارش


برچسب ها: تولید فیلتر هوا ، فیلتر هوا ، دانلود طرح تولید فیلتر هوا ،
لطفاٌ مطلب ما را به اشتراک بگذارید
___________________________________________________________________________________

طرح تولید مفتول و سیم از طریق کشش


مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرحهای سرمایهگذاری اقتصادی انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیمگیری سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد. گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید مفتول و سیم از طریق کشش میباشد. این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهای لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهای اقتصادی و حجم سرمایهگذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد . گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید مفتول و سیم از طریق کشش شهریور 1386 صفحه ۲ -1 معرفی محصول -1-1 نام و کد محصولات (آیسیک) محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید مفتول و سیم از طریق کشش میباشد. صنعت مفتول به عنوان یکی از صنایع مادر، تامین کننده بسیاری از مواد اولیه واسطه ای صنایع مختلف کشور از جمله لوازم خانگی ( یخچال سازی ، ساخت اجاق گاز و ...) صنایع کابل سازی و انواع مصارف ساختمانی و... می باشد. تولید مفتول از طریق کشش میلگرد صورت می گیرد بطوریکه در این کشش قطر میلگرد کاهش پیدا کرده و پس از چند بار کشش به قطر کمتر رسانده می شود . قطر سیم و مفتول تولیدی از 0,2 میلی متر تا 14 میلی متر متفاوت است . مفتولهای تولیدی به صورت مفتول آهن نرم و سفت ، مفتول گالوانیزه و مسوار است . لازم به ذکر است که در صنعت سیم و مفتول ، اقطار زیر یک میلیمتر تحت عنوان سیم و بالاتر از آن مفتول نامیده می شود . در شکل زیر نمونه ای از سیم مورد نظر طرح آورده شده است . گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید مفتول و سیم از طریق کشش شهریور 1386 صفحه ۳ مفتول ها به صورت شاخه های شش متری و سیم ها بصورت کلاف عرضه می گردد . ISIC کد مطابق طبقهبندی وزارت صنایع و معادن ، مفتول و سیم دارای کد آیسیک 28991231 می باشند. -1-2 شماره تعرفه گمرکی مطابق طبقه بندی وزارت بازرگانی شماره تعرفههای متعددی برای مفتول و سیم های فولادی تعیین گردیده که در جدول زیر آورده شده است . جدول شماره 1- شماره تعرفه و حقوق ورودی محصولات طرح محصولات شماره تعرفه حقوق ورودی میلگرد کلاف با قطر کمتر از 9 میلی متر 20 72131010 میلگرد کلاف با قطر کمتر از 14 میلی متر 20 721391 -1-3 شرایط واردات محصول با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، نتیجهگیری شده است که محدودیت خاصی برای واردات قطعات مورد مطالعه وجود ندارد. گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید مفتول و سیم از طریق کشش شهریور 1386 صفحه ۴ لذا با پرداخت حقوق گمرکی که معادل 20 درصد است


برچسب ها: طرح تولید مفتول و سیم از طریق کشش ، مفتول ، تولید مفتول ، کشش ،
لطفاٌ مطلب ما را به اشتراک بگذارید
___________________________________________________________________________________

قالب وردپرس سالینت salient


قالب وردپرس سالینت salient امروز در بین قالب ها قالب وردپرس salient رو آماده کردیم یکی از دیگر قالب های حرفه ای و منعطف که مثل قالب وردپرس آوادا که قبلا معرفی کردیم در بین پر فروش ترین قالب های تم فارست قرار گرفته این پوسته حرفه ای  به صورت اختصاصی و ارجینال با کیفیت فوق العاده عالی توسط تیم بیگ تم فارسی سازی و ارائه می شود. در ادامه با قابلیت های قالب سالینت بیشتر آشنا خوهید شد.

قالب وردپرس salient ( سالینت ) حرفه ای و منعطف

بروز رسانی قالب وردپرس salient به نسخه Version: 6.1.5 در تاریخ 94/7/18 بروز رسانی قالب سالینت به نسخه 5.5.5 در تاریخ 94/01/10 بروز رسانی قالب سالینت به نسخه 5.0 در تاریخ 93/11/8 بروز رسانی قالب به نسخه 4.8.1 در تاریخ 93/7/21 در بالا اشاره کردم که این قالب در بین پر فروش ترین ها در سایت فروش قالب های وردپرس قرار گرفته چرا که یکی از بهترین ها هست این تم حالت چند منظوره داره که می تونه برای هر سایت مناسب باشه مثل سایت های شرکتی و تجاری , فروشگاهی , شخصی , نمونه کار , گالری , شرکت های مسافرتی هواپیمایی , آژانس ها و … قالب وردپرس سالینتقالب سالینت                برای این قالب طراح دو دموی متفاوت ایجاد کرده که در پایین لینک پیشنمایش قرار داده شده می تونید کامل بررسی کنید خوب بریم سراغ برخی امکانات حرفه یا  و بی نظیر قالب وردپرس سالینت.  
قالب وردپرس سالینت
قالب وردپرس سالینت

قالب وردپرس ریسپانسیو و کاملا پاسخگو برای دستگاهها

یکی از قابلیت های خوب و الزامی هر قالب وردپرس امروزه ریسپانسیو بودن قالب هست به گونه ای که برای همه دسنگاههای مختلف مثل موبایل ها , تبلیت ها و صفحه نمایش های مختلف پاسخگو باشه و بدون هیچ مشکلی در همه صفحه نمایش نمایش داده بشه چرا که امروزه کاربران و بازدید کننده های هر سایتی دارای دستگاههای مختلفی با سایزهای مختلفی هستن. قالب salient با تکنولوزی جدید دنیای وب طراحی شده و مناسب برای سایت های امروزی می باشد که این قابلیت رو به خوبی در خودش جای داده.

دارای قابلیت سفارشی سازی به سلیقه شما

شاید برای شما که می خواهید یک قالب عمومی خریداری کنید متفاوت بودن سایتتون نسبت به برخی سایت ها براتون مهم باشه و کلا رنگبندیش به سلیقه خودتون باشه حالا فرضا چیدمان , رنگبندی , نحوه نمایش سایت متفاوت باشه این قالب حرفه ای وردپرس با پنل تنظیماتی حرفه ای  که داره این مکان رو به مدیر سایت میده که بتونه خیلی راحت رنگبندی , چیدمان و خیلی موراد دیگه رو مدیریت و کنترل کنه. و به اون صورتی که می خواد به سلیقه خودش بچینه.
قالب وردپرس با پنل تنظیماتی
قالب وردپرس با پنل تنظیماتی

قالب با پنل تنظیماتی کاملا فارسی سازی شده و راستچین

وجود پنل تنظیماتی بسیاری کارها رو برای مدیر سایت راحت می کنه تا بدون نیاز به کدنویسی و … به راحتی بتونه بخش های مختلف سایت رو کنترل و مدیریت کنه. امروزه دیگه نمی تونیم قالب وردپرس پیدا کنیم که پنل تنظیماتی نداشته باشه , پنل تنظیماتی این قالب بسیار حرفه ای  هست که قسمت ها مختلف رو در اختیار مدیر سایت قرار میده تا بتونه هر تغییر رو به دلخواه و سلیقه خودش انجام بده. ( تصویر پنل تنظیمات قالب )
قالب وردپرس با برگه ساز حرفه ای
قالب وردپرس با برگه ساز حرفه ای

برگه ساز حرفه ای  درگ و دراپ ( ویژوال کامپوزر اختصاصی )

یکی دیگر از ویژگی های قالب خوب در دنیای وردپرس برگه ساز هست تا ایجاد برگه رو برای مدیر سایت راحت می کنه البته بیتشر برای ایجاد کردن بی نهایت برگه با چیدمان ها و طرح های مختلف هست که در محیط گرافیکی می توان محتوای یک برگه را ویرایش , اضافه و حتی حذف کرد. بخش برگه ساز قالب سالینت با ویژوال کامپوزر ایجاد شده البته نه بصورت افزونه جانبی بلکه داخل خود قالب کدنویسی شده که حرفه ای تر می تونه از افزونه عمل کنه.
قالب وردپرس با نمونه کار
قالب وردپرس با نمونه کار

بخش نمونه کار های مجزا و شیک

اگر زمینه فعالیت سایت به گونه ای باشه که بخواید نمونه کارهای خود را به نمایش بگذارید قالب وردپرس salient این قابلیت رو به صورت حرفه ای  در اختیار شما قرار میده تا بتونید در محیط جذاب و شیک نمونه کارها رو وارد کنید و در چیدمان ها و طرح های مختلف به نمایش بزارید داخل سایت به صورت 1 ستونه 2 ستونه 3 ستونه و 4 و حتی به دلخواه در بین برگه های مختلف و …
فونت آیکون
فونت آیکون

فونت آیکون های زیبا برای زیبا سازی سایت

در بین سایت های امروزی و کاربر پسند بودن سایت می تونه در زیبایی سایت باشه برای پوسته وردپرس سالینت فونت آیکون های زیبایی معرفی شده که می توان از این فونت ایکون های زیبا در بخش های مختلف سایت استفاده کرد و این مرود می تونه یکی از مواردی باشه که سبب زیبایی و جذاب بودن سایت میشه.
قالب وردپرس پشتیبانی از ووکامرس
قالب وردپرس پشتیبانی از ووکامرس

پشتیبانی کامل از ووکامرس برای راه اندازی فروشگاه

شاید یکی از مهم ترین بخش های هر سایتی امروزه بخش فروشگاه باشه , این مورد رو داریم هر روزه در سایت های مختلفی می بینیم که هر سایت در هر زمینه ای  در کنار سایتش بخش فروشگاه هم راه اندازی کرده و به نحوی محصولاتش رو به فروش میرسونه و یا حتی معرفی می کنه قالب سالینت با بخشی مجزا و شیک کاملا شخص سازی شده و ترجمه و افزودن فونت های زیبا به این بخش را کامل در اختیا شماست تا بتونید در کنار ساستتون یک فروشگاه حرفه ای  نیز در صورت نیاز راه اندازی کنید. ( فروشگاه ساز ووکامرس )
پشتیبانی قالب وردپرس
پشتیبانی قالب وردپرس

پشتیبانی رایگان در سایت بیگ تم

قالب ویژه در سایت بیگ تم به صورت کاملا رایگان پشتیبانی می شوند هر سوال و درخواستی که برای خریداران پیش بیاد بخش پشتیبانی آماده پاسخگویی به صورت تماس / ایمیل / و نرم افزار معروف تیم ویور می باشد. با آسودگی خرید خود را انجام دهید.
قالب وردپرس حرفه ای و منعطف
قالب وردپرس حرفه ای و منعطف

قالب وردپرس حرفه ای و منعطف مناسب برای هر سلیقه ای

ما قالب سالینت به عنوان یک قالب حرفه ای و منعطف مناسب برای سایت های مختلف در زمینه های متفاوت به صورت ویژه پیشنهاد می کنیم چرا که این قالب یکی از بهترین قالب های وردپرس می باشد و نیاز هر سایت رو به راحتی می تونه برطرف کنه. فایلی که برای فروش قرار داده شده و بعد از پرداخت دانلود خواهید کرد به صورت پکیج می باشد و شامل فایل قالب سالینت فارسی / قالب سالینت انگلیسی ( هر دو نسخه ) , 3 فایل درون ریزی که به دلخواه درون ریزی رو انجام بدید + فایل راهنمای فارسی و انگلیسی.

پیشنمایش انگلیسی قالب

پیشنمایش فارسی قالب

قالب وردپرس سالینت salient


برچسب ها: قالب وردپرس سالینت salient ، قالب ورد پرس ، wordpress ، قالب وردپرس حرفه ای ، ووکامرس ، قالب وردپرس ریسپانسیو ، سالینت ،
لطفاٌ مطلب ما را به اشتراک بگذارید
___________________________________________________________________________________

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی


فهرست :

شرح سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی

بخش های مختلف دفترخانه اسناد رسمی

رییس دفتر خانه

قسمت ثبت تقاضاها

ثبت کامپیوتری

ثبت دستی

قسمت تکمیل مدارک

قسمت پرونده سازی

قسمت ثبت پرونده

قسمت بایگانی

چارت سازمانی دفتر خانه اسناد رسمی

نمودارهای DFD فیزیکی

شناسایی موجودیت ها

فرم تشریح خطوط جریان ارتباطی

فرم جریان داده

فرم (ارائه مدارک)

فرم جریان داده

فرم   (دریافت گواهی امضا)

فرم ذخیره داده

فرم ذخیره داده (مبلغ دریافتی)

فرم ذخیره داده (پرونده)

DFDهای منطقی

ماتریس ارتباط بین موجودیت ها

فرهنگ داده ها (DATA DICTIONARY)

جدول tblCustomer (مشتری)

جدول tblAmoun (دریافت مبلغ)

جدول tblGavahiEmza (گواهی امضا)

جدول tblMadarek (مدارک)

جدول tblSanad (سند)

جدول tblFile (پرونده)

جدول tblEstelam (استعلام)

جدول tblPersonnel (پرسنل)

نمودار ER منطقی سیستم دفتر خانه ثبت اسناد رسمی

نمودار ER فیزیکی سیستم دفتر خانه ثبت اسناد رسمی

شرح پردازش ها


برچسب ها: پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی ، دفترخانه ثبت اسناد رسمی ، ثبت اسناد ، شرح سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی ، رییس دفتر خانه ،
لطفاٌ مطلب ما را به اشتراک بگذارید
___________________________________________________________________________________

مقاله در مورد آنتن های مخابراتی


از سال 1877م كه نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظریه طراحی آنتن ها به سرعت پیشرفت كرده است و این پیشرفت ادامه دارد، با توجه به اینكه آنتن ها جزئی از یك سیستم مخابراتی الكترونیكی هستند، بایستی تكنولوژیست ها و مهندسین برق الكترونیك در این زمینه دانش كافی داشته باشند. امید است در این مقال اندك كه در زیر به اجمال عنوان فصول آن را خواهیم آورد، قدمی هر چند كوچك در این راه برداشته باشیم .

این پایان نامه از 5 فصل تشكیل شده است. فصل اول در قالب طرح تحقیق به بررسی تاریخچه و نیز اهمیت مساله مورد تحقیق می پردازد. قابل ذكر است كه اهداف ویژه تحقیق در این مساله نیز با توجه به عنوان و روش انجام این تحقیق به جای فرضیه ها و سوال های تحقیق در طرح تحقیق گنجانده شده است.

در فصل دوم به مبانی مبحث آنتن ها – انواع و پارامترهای آن پرداخته شده است . آنتن مایكروویو بوقی و مخروطی و نیز آنتن های آرایه ای از جمله آنتن های مهم مورد بحث می باشند . جهت دهندگی آنتن ، پهنای شعاع آنتن ، مقاومت پرتو افكنی آنتن ، امپدانس ورودی آنتن ، سطح موثر و طول موثر آنتن پلاریزاسیون آنتن و ... نیز از جمله شاخص ترین پارامترهای آنتن می باشند كه در این فصل درباره آنها سخن گفته شده است .

در فصل سوم به بحث پیرامون شبكه های كامپیوتری می پردازیم . مطالب مورد بحث در این فصل شامل توضیح مختصری در مورد سخت افزار شبكه ، نرم افزار شبكه ، پشته ی پروتكلی 802.11 - به عنوان مهمترین شبكه ی محلی بی سیم - و نیز پشته ی پروتكلی 802.16 - مهمترین شبكه ی بی سیم باند گسترده- می باشند .

در فصل چهارم آنتن های هوشمند و كاربرد و مزیت آنها در شبكه های بی سیم در بخش اول این فصل و نیز آنتن های آرایه فازی به طور تخصصی تر در بخش دوم این فصل مورد بحث قرار می گیرند .

فصل پنجم نیز نتیجه گیری كلی و پیشنهاد به دیگر پژوهندگان علاقه مند به این موضوع را شامل   می شود . امید كه مفید محضر خوانندگان محترم قرار گیرد .

 

عنوان  پیشگفتار  فصل اول  طرح تحقیق  تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق  اهمیت انجام تحقیق اهداف كلی تحقیق  هدف های ویژه تحقیق  روش انجام تحقیق  فصل دوم  مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن 2_1: تاریخچه  2_2: انواع آنتن ها از نظر كاربرد  الف) آنتن هرتز  ب) آنتن ماركنی  پ) آنتن شلاقی  ت ) آنتن لوزی ( روبیك)  ث) آنتن V معكوس  چ) آنتن آستینی  ح) آنتن حلزونی  ذ) آنتن های آرایه ای ARRAY ANTENNA  2-3 : پارامترهای آنتن  نمودار پرتو افکنی آنتن ها  دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی  نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی  نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین  نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده جهت دهندگی آنتن ها  پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان  شعاع های فرعی آنتن ها  مقاومت پرتو افكنی آنتن امپدانس ورودی آنتن  سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها  طول موثر آنتن  پهنای نوار فركانس آنتن ها  پلاریزاسیون آنتن ها  پلاریزاسیون خطی  پلاریزاسیون دایره ای  پلاریزاسیون بیضوی  ساختمان مكانیكی آنتن ها  اندازه آنتن نصب آنتن ها  خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها  رسانا و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها محافظت آنتن در برابر عوامل جوی  فصل سوم  شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم  2-1:سخت افزار شبکه  2-1-1: شبکه های ﭘخشی(broadcast network)  2-1-2: شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network)  2-1-3:شبکه های شخصی (personal area network)  2-1-4:شبکه های محلی (local area network)  2-1-5:شبکة شهری(Mtropolitan Area Network)  2-1-6:شبکة گسترده (Wide Area Network)  2-1-7:شبکة بی سیم (wireless network)  2-1-8:شبکة شبکه ها (internetwork)  2-2: نرم افزار شبکه  2-2-1:لایة فیزیکی (Physical layer)  2-2-2: زیر لایة نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال ( MAC)  2-2-3:لایة شبکه  2-2-4:لایة انتقال(Transport layer)  2-2-5:لایة کاربرد (Application layer)  2-3: شبکه های محلی بی سیم (802.11)  2-3-1: ﭘشتة ﭘروتکل 802.11  2-3-2: لایة فیزیکی در 802.11  2-4: شبکه های بی سیم باند گسترده 2-4-1: لایة فیزیکی در 802.16  فصل چهارم  آنتن های هوشمند  بخش اول  آنتن های هوشمند در شبکه های بی سیم  تداخل هم کانال  اثرات محوشدگی  4_الف_1: جوانب تکنولوژی سیستم آنتن هوشمند  4- الف - 2: مدلهای کانال  4-الف-2-1:مدل لی Lee s Model  4-الف- 2-2: A Model of Discreteiy Didposed , Uniform set Of Evenly Spread scatterers  4- الف-2-3: مدل ماکروسل (Macro cell Model)  4-الف-2-4: مدل باند عریض میکروسل (Macrocell Wide Band Model)  3-الف-2-5: Gaussian Wide – sene stionary ,uncorrelated scattering(GWSSUS)model  3-الف-2-6: مدل زاویه دریافت گاوسی (Gaussian angle of)  4-الف-2-7-: مدل کانال با بردار متغیر زمانی (Time –varying-vector channel model) 4-الف-2-8: مدل شهری واقعی(typical urban (tu/model)) 4-الف-2-9: مدل شهری بد(Bad urban (Bu) model)  4_الف_3:آرایه های هوشمند:آنتن و بهره های مختلف  انواع آنتن های هوشمند  4-الف-4:ردیابی وتكنیك های بیم آرایه سوئیچ شده  4-الف –5: راهبردهای شكل دهی بیم ثابت  4- الف – 6: پردازش آرایه از طریق شكل دهی بیم  4 الف 6- 1: الگوریتم های پایه شكل دهی سیگنال  4- الف-6-2: تركیب های آرایه ای تنظیمی  4-الف –6-3: تركیب آرایه پرتو سوئیچ شده  مثال 1-4  4-الف-7: نكات نتیجه گیری شده  بخش دوم  آنتن های آرایه فازی  4-ب-1:تاریخچه  4-ب-2: انواع آرایه ها  4-ب-2-1: آرایه های خطی (Linear Array)  4-ب-2-2:آرایه های مسطح (Planar Array)  4-ب-3: ویژگی های آرایه فازی  4-ب-3-1: تکنولوژی شیفت دهنده فاز  4-ب-3-2:تکنولوژی شیفت دهنده فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر  فصل پنجم  نتیجه و ﭘیشنهاد


برچسب ها: مقاله در مورد آنتن های مخابراتی ، آنتن مخابراتی ، تکنولوژی شیفت دهنده فاز ، شبکه های همتا به همتا ، آنتن V معكوس ، پلاریزاسیون آنتن ها ، نصب آنتن ،
لطفاٌ مطلب ما را به اشتراک بگذارید
___________________________________________________________________________________

تحقیق مشاوره تحصیلی


تحقیق مشاوره تحصیلی مقدمه این نوع از مشاوره اختصاص به دانش آموزان مدارس و دانشجویان دارد. که برای کمک و راهنمایی آنها در زمینه انتخاب رشته تحصیلی در دوره دبیرستان ، انتخاب رشته تحصیلی دانشگاهی ، اطلاع از مقررات و شرایط و قوانین مدرسه یا دانشگاه و یا هر مساله و مشکلی که در محیط تحصیل برای آنها ممکن است پیش بیاید دارد. رفع این نوع مسائل یا مشکلات به عهده مشاوران تحصیلی است. تاریخچه مشاوره تحصیلی در ایران مشاوره تحصیلی قبل از پیروزی انقلاب در ایران مساله راهنمایی و مشاوره و تهیه مقدمات آن بین سالهای 1337 تا 1350 شروع شد و جریان پیدا کرد. از سالهای 1337 با برگزاری سمینارهای متعددی طرح مشاوره و راهنمایی در آموزش و پرورش مطرح شد و نیز تربیت نیروی مشاوره در دانشگاهها و تهیه ابزار کار مشاوران ، دوره‌های کارآموزی ضمن خدمت ، تهیه وظایف و طرح و جاانداختن آن از جمله اقدامات بعدی در این دوره بوده است. برای پیشرفت و گسترش این طرح اقدامات متعددی انجام شد. دوره‌هایی ترتیب داده شد تا دست اندرکاران تعلیم و تربیت با برنامه راهنمایی آشنا شوند. اعزام مشاوران به مدارس ، تهیه مقالات و بروشورهای مختلف ، تهیه پرونده‌های تحصیلی و تربیتی ، تهیه پرسشنامه‌های مختلف و ایجاد مراکز مشاوره و راهنمایی در برخی از مراکز استانها از جمله اقداماتی است که در این دوره به عمل آمد. تحقیق مشاوره تحصیلی


برچسب ها: تحقیق مشاوره تحصیلی ، مشاوره تحصیلی ، مشاوره ، دانش آموزان ، دانشجویان ،
لطفاٌ مطلب ما را به اشتراک بگذارید
___________________________________________________________________________________

طرح توجیهی تولید كود شیمیایی


طرح توجیهی تولید كود شیمیایی خلاصه طرح : موضوع طرح : نوع تولیدات : تعداد شاغلین : مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال) سرمایه گذاری كل طرح : سرمایه گذاری ثابت : سرمایه در گردش : در آمد سالیانه: سود ویژه : دوره بازگشت سرمایه : نرخ باز دهی سرمایه : -1 سرمایه گذاری ثابت طرح : -1-1 زمین محل اجرای طرح : متراژ زمین قیمت واحد (ریال ) قیمت كل ( میلیون ریال ) 1200 300000 4000 -2-1 محوطه سازی : ردیف شرح مساحت (مترمربع) هزینه واحد ( ریال ) هزینه كل (میلیون ریال) 1 خاكبرداری و تسطیح 28 7000 4000 2 حصار كشی 130 250000 520 3 فضای سبز ، خیابان كشی 58 46400 1250 جمع 216 -1-3 ساختمانها : ردیف شرح مساحت زیربنا (مترمربع) هزینه واحد هزینه كل (میلیون ریال ) 1 سالن تولید 735 1,050,000 700 2 انبارها 735 1,050,000 700 3 ساختمان اداری و سرویس ها 630 1,050,000 600 4 نمازخانه 120 1,200,000 100 5 آزمایشگاه 36 1,200,000 30 6 نگهبان وسرایدار 35 1,400,000 25 سایر جمع 2291 1-4 : تاسیسات و تجهیزات : ردیف شرح مشخصات فنی هزینه كل (میلیون ریال) 1 برق رسانی(حق انشعاب نصب تابلوها و ترانس كابل كشی و سیم كشی های مربوطه) 90 2 آبرسانی(حق انشعاب ولوله گذاری و...) 20 3 گاز رسانی(حق انشعاب ولوله گذاری و...) 4 امتیاز خط تلفن 2 5 ایمنی واطفا حریق 2 6 وسایل سرمایش وگرمایش 4 7 مخازن ذخیره سوخت و آب 8 سیستم بخار: براورد تعدادوظرفیت دیگهای بخار 8 9 سیستم تهویه و هوای فشرده 3 10 سایر جمع 129 طرح توجیهی تولید كود شیمیایی


برچسب ها: طرح توجیهی تولید كود شیمیایی ، کود ، کود شیمیایی ، تولید کود ،
لطفاٌ مطلب ما را به اشتراک بگذارید
___________________________________________________________________________________

ترجمه مقاله سیاست های تجاری،منافع اقتصادی و سیاست های خوب در راستای توسعه کشور:مدل اقتصادی سیاسی CAFTA-DR


   
       
       
           
            ترجمه مقاله سیاست های تجاری،منافع اقتصادی و سیاست های خوب در راستای توسعه کشورمدل اقتصادی سیاسی CAFTADR           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                    دسته بندی                                        پژوهش                   
                    بازدید ها                                         0                   
                    فرمت فایل                                         doc                   
                    حجم فایل                                         166 کیلو بایت                   
                    تعداد صفحات فایل                                         17                   
           
               
                                دانلود ترجمه مقاله سیاست های تجاری،منافع اقتصادی و سیاست های خوب در راستای توسعه کشور:مدل اقتصادی سیاسی CAFTA-DR                                                گزارش تخلف برای ترجمه مقاله سیاست های تجاری،منافع اقتصادی و سیاست های خوب در راستای توسعه کشور:مدل اقتصادی سیاسی CAFTA-DR                               
           
       
       
           
                ترجمه مقاله سیاست های تجاری،منافع اقتصادی و سیاست های خوب در راستای توسعه کشور:مدل اقتصادی سیاسی CAFTA-DR           
           
               
                   

                    فروشنده فایل                   

                   
                    کد کاربری 25253                   
                   
                    تمام فایل ها                   
               
               
                    کاربر               
               
           
       
       
       
           
           

ترجمه مقاله سیاست های تجاری،منافع اقتصادی و سیاست های خوب در راستای توسعه کشور:مدل اقتصادی سیاسی CAFTA-DR

چکیده

کشورهای در حال توسعه به طور فزاینده ای اقتصاد خود را بر مبنای تجارت آزاد نموده اند. تحقیقات در مورد سیاست های تجاری در کشورهای توسعه یافته در یک فرایند از پایین به بالا با شناسایی ترجیحات اقتصادی گروه های داخلی متمرکز شده است. ما کمتر در مورد توسعه کشورهای جهان مطمئن هستیم. همچنین ما تجزیه و تحلیل چگونگی تاثیر متغیرهای سیاسی و اقتصادی را دررفراندوم که تحت تاثیر CAFTA-DR بود انجام دادیم و به یک توافقنامه  تجارت بین المللی رسیدیم. ما پشتیبانی کمی برای مدل استاپلر سامونلسون از ترجیحات اقتصادی را  پیدا نمودیم. اما حمایت بیشتر برای مدل های خاص بوده است. ما همچنین اثرات انزوای احزاب سیاسی را در همه پرسی را دریافتیم و کنترل برای بسیاری از عوامل اقتصادی را پیدا نمودیم و همچنین چگونگی حداقل تاثیرگذاری بر یک رای دهنده را بررسی نمودیم و این تفاوت برای عبور از CAFTA-DR بوده است. سیاست یعنی احزاب با استفاده از قدرت سازمانی خود نشانه ها و پیامها ا برای رای دهندگان ارائه می کنند که تحت تاثیر این تصمیم مهم سیاست های تجاری بوده است. نظریه ها در مورد سیاست های تجاری نیاز به محاسبات از بالا به پایین  در عوامل سیاسی همراه با منافع اقتصادی دارد.

مقدمه:

در اکتبر سال 2007،کاستاریکا اولین رفراندوم عمومی خود را در مورد موافقتنامه تجاری در یک کشور در حال توسعه را اجرا نمود که در ان تصمیم گیری در رابطه با سرنوشت این کشور وتجارت آزاد با جمهوری دومینیکن مرکزی (CAFTA-DR) بوده است که در سال 2004 بین 5 کشور مرکزی در امریکا مورد امضا مشترک قرار گرفته بود. که این پنج کشور شامل کاستاریکا،الساوادور،گواتمالا،هندوراس، و نیکاراگوئه بوده است. در این همه پرسی تصویب با مشارکت 59.2% از جمعیت واجد شرایط بوده است. برخلاف تصاویر از آراء قوه مقننه بر CAFTA-DRدر ایالات متحده ،موضوع بسیار برجسته و سیاسی در کاستاریکا بوده است. استدلال موجود در مورد تنظیمات سیاست های تجاری منحصر به فرد و تمرکز تا حد زیادی در نظرسنجی عمومی داشته است. و انتخابات برای انجام تجارت به عنوان یک مسئله  کلیدی بوده است. و رای دادن قانونی از عوامل مهم بوده که همه آنها اقدامات  غیرمستقیم از تنظیمات عمومی ار داشته اند. در هیچ یک از این موارد عموم مردم به طور مستقیم کنترل نتیجه را برای فرایند سیاست های تجاری نداشته اند. در این همه پرسی،رای دهندگان تصمیم گرفتند که آیا کاستاریکا قراردادهای همکاری تجاری را رد کند یا تایید کند. رفراندوم یک فرصت منحصر به فرد برای در نظر گرفتن نقش سیاست های داخلی را فراهم می کند که رد شکل دادن به چگونگی تنظیمات رای دهندگان بیش از شکل گیری سیاست های تجاری بوده است. سه مدل متضاد  در شکل گیری اولیت های سیاسی تجاری وجود دارد. در مدل های پایین به بالا فرض براین است که افراد تنظیمات را براساس شرایط خاص خود تشکیل می دهند. یک نوع معمول از مدل پایین به بالا در اقتصاد سیاسی تطبیقی و بین المللی با این اصل است  که فرض می شود که رای دهندگان محاسبه پیامدهای اقتصادی و سیاسی رای گیری را در مورد پیامدهای اقتصادی شخصی براساس تغییر سیاست ها می دانند. در مقابل،تحقیقات اخیر در اولویت های فردی نشان می دهد که رای دهندگان پاسخ به مسائل CAFTA-DR براسا نظرات خود در عوامل غیراقتصادی مانند اجتماعی،قومی  یا ناسیونالیسم می دانند. این مدلهای برا بازیگران سیاسی منجر به ترک اثرات تغییر سیاست شده و تحقیقات  جدید تر نشان می دهد که عوامل اقتصادی نقش مهمی در شکل دادن ترجیحات فردی را بازی می کنند. روس بالا به پایین،با این حال نشان دهندهاین است که اغلب رای دهندگان تنظیمات نامشخص داشته اند و یا انها می توانند توسط نخبگان سیاسی تحت تاثیر قرار بگیرند که به دلیل موقعیت عمومیو منابع و اطلاعات بوده ودارای ظرفیت تاثیرگذاری برافکار عمومی می باشد. البته هردو فرایند به طور همزمان ممکن است رخ دهد که ممکن است به دلیل تاثیرنخبگان و شرایط عمومی بسیار سخت باشد. ما با استفاده از داده های جدید و انواع روش ها به بررسی کسانی که از CAFTA-DR حمایت یا مخالف می کنند،می پردازیم. ما در مقابل به پیش بینی ارائه شده توسط این دو مدل اقتصادی با تنظیمات سیاست های تجاری پرداخته ایم که نشان می دهد که عوامل خاص در مدل ارائه شده خیلی بهتر از آنهایی استکه استاپلر سامونلسون انجام داده است. کنترل برای انواع تنظیمات مختلف اقتصادی با این استدلالاست که سیاست به ویژه حزب های سیاسی ،نقش اساسی را در چگونگی تحت تاثیر قرار دادن این رفراندوم ها هستند. ما نشان دادیم که احزاب با استفاده از دانش در مورد عواقب توزیع سیاست برای مخاطبان متفاوت است. ما به این ترتیب به توضیح تمرکز بر سیاست های تجاری در ترجیحات مردم با روش پایین به بالا پرداختیم و همچنین از مدل بالا به پایین برای نخبگان استفاده نمودیم که در این جا شامل  رهبران دولت و احزاب بوده و می تواند تنظیمات عمومی ار شکل دهد. در حالی که رای دهندگان به احتمال زیاد در عملهای اقتصادی خود منافع شخصی را دنبال می کند،این برای سیاستمداران برای نفوذ در رابطه  با چگونگی رای ذهندگان در راستای موافقتنامه موثر بر منافع اقتصادی خود می باشد. موافقت نامه  های اقتصادی مانند CAFTA-DR پیچیده هستند و عواقب توزیعی متفاوتی دارند. سیاستمداران می تواند عواقب مختلف سیاست را با تاکید بر مخاطبان مختلف برای ساخت یا از بین بردن آنها منجر به پشتیبانی از توافق شود. بنابراین ما استدلال می کنیم که هردو از پایین به بالا  و بالا به پایین باید در شکل سیاست ها ارائه شود. مقاله ما برای اولین بار با پس زمینه CAFTA-DR اقدام نموده تست  که فراهم کننده قرادادهای همکاری است. دوم اینکه ما در مورد موارد بالا به پایین و پایین به بالا با جزئیات بحث می کنیم. ما در دو مدل مرکزی بررسی تنظیمات تجارت و سیاست را که برگرفته از نظریه های اقتصادی است را بررسی می کنیم که شامل پیش بینی متضاد رائه شده توسط هکسر اوهلین (H0) و دیگری مدل تجارت ساخته شده براساس مدل استپلرسامونلسون (SS) با شد و این توسط مدل عامل خاصی از ریکاردو (RV) ارائه شده است. مدل عامل خاص پیش بینی  می کند که در صادرات احتمال بیشتری برای حمایت از CAFTA-DR وجود دارد. پس از آن فرضیه ما د مورد تنظیمات رای دهندگان برای CAFTA-DR و نقش نخبگان سیاسی است که با استفاده از نظریه راه های احزاب می باشد. بسیاری از افراد سیاسی می توانند نشانه ها و قالب پیام ها برای رای دهندگان  ارائه کنند. اما آنها ممکن است تنها زمانی موفق شوند که به خوبی ساماندهی شده و به اندازه کافی  پیام های خود را به طور موثر و گسترده  ارائه نمایند. در نهایت در ترکیب از پایین به بالا  و بالا به پایین می توان تمرکز برروی چگونگی پیام نخبگان  سیاسی اقدام نمود. ما فرضیه را با استفاده از سه روش متفاوت از منابع داده بررسی می کنیم. در ابتدا ، ما یک فرضیه را مورد حمایت و مخالفت از سوی CAFTA-DR را در کاستاریکا با استفاده از سطح و سوالی رفراندوم بررسی می کنیم. کنترل ویزگی های اقتصادی در کمترین سطح تجمع جغرافیایی ممکن است که به ما نشان دهد چگونه احزاب به خوبی سازمان یافته می توانند به صورت بهتر از داده ها استاده کنند و شرایط نفوذ به رای دهندگان را در احزاب کمتر توسعه یافته داشته باشند. تاثیر تغییرات در احزاب اصلی در نتایج همه پرسی ،با توجه به ظرفیت های مختلف سازمان برای نفوذ بوده که بک عامل کلیدی است که در شناسایی اثرات آنها موثر است. سپس،تجزیه و تحلیل بررسی سطح در حال حاضر،کمتر مستعد ابتلا به استنتاج محیطی مسئله می شود. در نهایت،مدارک کیفی در مورد اینکه چگونه  احزاب سیاسی و سیار فعالان  اجتماعی می توانند پیام های خود را در قالب پشتیبانی  برای مکانیزم از فرضیه های مارا داشته باشند،ارائه می شود. شناسایی اثرات سببی از احزاب سیاسی دشوار است و به این ترتیب ،ما برروی انواع شواهد از جمله بررسی اثرات ثابت مدل برای کنترل متغیرهای حذف شده و بررسی شواهد اقدام می کنیم. ما با ارائه تجزیه و تحلیل سیستماتیک به روز در این دیدگاه منحصر به فرد در سیاست های جمعی در اطراف سیاست های تجاری می پردازیم. استنتاج های ما فراتر از کاستاریکا گسترش یافته است و به ویژه برای موجی از کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار گرفته است که شرایط دموکراسی و آزادسازی تجارت را در سال 1980 داشته اند

           
                   
   

برچسب ها: سیاست های تجاری ، دل اقتصادی سیاسی CAFTA-DR ، ترجمه مقاله سیاست های تجاری ، منافع اقتصادی و سیاست های خوب در راستای توسعه کشور:مدل اقتصادی سیاسی CAFTA-DR ،
لطفاٌ مطلب ما را به اشتراک بگذارید
___________________________________________________________________________________

تحقیق تشریح سخت افزار كامپیوتر و رفع عیوب مختلف یك كامپیوتر


   
       
                                                
           
           
            شرح كامل و مفصل از سخت افزار كامپیوتر  و رفع عیوب مختلف یك كامپیوتر           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                    دسته بندی                                        کامپیوتر و IT                   
                    بازدید ها                                         0                   
                    فرمت فایل                                         doc                   
                    حجم فایل                                         211 کیلو بایت                   
                    تعداد صفحات فایل                                         468                   
           
               
                                دانلود تحقیق تشریح سخت افزار كامپیوتر  و رفع عیوب مختلف یك كامپیوتر                                                گزارش تخلف برای تحقیق تشریح سخت افزار كامپیوتر  و رفع عیوب مختلف یك كامپیوتر                               
           
       
       
           
                تحقیق تشریح سخت افزار كامپیوتر  و رفع عیوب مختلف یك كامپیوتر           
           
               
                   

                    فروشنده فایل                   

                   
                    کد کاربری 26386                   
                   
                    تمام فایل ها                   
               
               
                    کاربر               
               
           
       
       
       
           
           

شرح كامل و مفصل از سخت افزار كامپیوتر  و رفع عیوب مختلف یك كامپیوتر

بخشهایی از متن:

پردازنده

یك كامپیوتر از قسمتهای مختلفی تشكیل شده است ولی هیچ كدام از آنها اهمیت پردازنده، (CPU) را ندارند. این واحد قطعه ای مربع شكل از جنس سیلسكون است كه به عنوان روح هر كامپیوتر شناخته می شود. پردازنده نقش زیادی در كارآیی كامپیوتر دارد و تولیدكنندگان، قیمت كامپیوتر خود را باتوجه نوع به سرعت پردازنده آنها تعیین می كنند. اگر در صدد خرید كامپیوتر جدید و یا ارتقای كامپیوتر قدیمی خود هستید، لازم است طرز كار پردازنده را بشناسید تا بر این اساس، تصمیمات صحیح را اتخاذ نمائید.

امروزه برای خرید یا ارتقا یك سیستم كامپیوتری انتخابهای بسیاری وجود دارند. البته این جنبة مثبت قضیه است. جنبه منفی آن این است كه تنوع زیاد پردازنده ها، باعث گیج شدن خریداران می شود. شركت Intel به تنهایی بیش از 30 نوع پردازندة مختلف تولید كرده است. AMD و cyrix هم بیش از این مقدار، پردازنده وارد بازار نموده اند.

تكنوژی پردازنده ها به سرعت در حال پیشرفت است به طوری كه حتی عمر مفید سیستمهای دارای پردازنده های سریع، حداكثر 5 سال می باشد. ممكن است این زمان طولانی به نظر برسد، ولی آن روی این قضیه، قانون Moor است كه توسط مؤسس اینتل یعنی گوردن مورد مطرح شده است. این قانون می گوید كه قدرت پردازنده ها ) كه معیاری است از تعداد مداراتی كه می توان در داخل یك فضای ثابت جای داد) هر ساله دو برابر می شود. این فصل به شما كمك می كنند تا طرز كار پردازنده های سازگار با X86 را بهتر درك نمائید.

در این قسمت، در مورد پردازنده های اینتل و پردازنده های سازگار با ردة X86 كه توسط شركتهای چون Cyrix, AMD و IBM عرضه شده اند، بحث خواهیم كرد. همچنین پردازنده های تقویت شده مانند پردازنده های OverDrive  از شركت اینتل و محصولات مشابه از شركتهای Evergreen و Kingstone و دیگران مورد بررسی قرار خواهند گرفت. با وجود این كه این پردازنده ها از نظر سرعت و طرز كار با هم تفاوت دارند، ولی همگی از قابلیت اجرای سیستم عاملهای مختلف از جمله DOS، ویندوز 1/3، ویندوز و ویندوز NT و نیز برنامه های كاربردی سازگار با آنها برخوردارند.

...

نرم افزاری كه برای ارتقای پردازنده لازم است

نصب یك پردازندة جدید نیز همانند نصب هر سخت افزار جدید به یك نرم افزار نیاز دارد تا مشخص شود كه آیا سیستم با پردازندة جدید كار خواهد كرد یا خیر. پردازنده های ارتقائی همانند پردازندة OverDrive اینتل به همراه یك دیسك عرضه می شوند. این دیسك، BIOS سیستم را بررسی می كند تا مشخص شود كه آقا قادر به كار با پردازندة جدید است یا خیر، در صورتی كه پاسخ منفی باشد، باید یك BIOS جدید برروی سیستم نصب نمایید.

اگر سیستم شما دارای BIOS از نوع flash است می توانید به راحتی و به كمك نرم افزار، آن را update كنید. اولین كاری كه باید انجام دهید این است كه مدل دقیق كامپیوتر و مادربرد آن را مشخص كنید. همچنین سازنده و نسخة BIOS فعلی را بررسـی كنید. این اطلاعات را می توانید هنگام راه اندازی سیستم مشاهده نمائید. به كمك این اطلاعات می توانید با سایت Web یا BBS شركت سازنده BIOS سازگار با آن را مشاوره كنید.

برای ارتقای BIOS اعمال زیر را انجام دهید:

1ـ برنامة BIOS را از سایت Web سازندة آن به كامپیوتر خود منتقل نمایید و سپس فایل جدید را روی یك فلاپی دیسك كپی كنید.

2ـ كامپیوتر را خاموش كرده و دیسكت را درون درایو قرار دهید.

3ـ كامپیوتر را روشن كنید و آن را بوسیلة دیسكت راه اندازی كنید. دستورالعملها را دنبال كنید تا BIOS خود را update نمائید.

4- منتظر باشید تا عمل update كردن BIOS خاتمه یابد. اینك كامپیوتر باید به طور اتوماتیك خودش را با BIOS جدید راه اندازی نماید.

برای دستیابی به اطلاعات بیشتر در زمینة BIOS سیستم، به فصل 10 تحت عنوان «مادربردها و كیس ها مراجعه نمایید.

سیستـم هـای قدیمی ممكن است دارای EPROM[1] باشند. این نوع حافظه را به راحتی نمی توان مجدداً برنامه ریزی نمود. در این موقع شما باید سعی كنید از فروشندة مادربرد یا سیستم، یك EPROM update شده را بخواهید. البته قیمت و مشكلات نصب این تراشة جدید ممكن است مانعی بر سر راه خرید آن باشد.

علاوه بر آن، ممكن است فروشندگان، update EPROM شده برای مادربردهای قدیمی نداشته باشند. در این صورت تعداد انتخابهای شما محدود خواهد بود.

كارآیی: حتی اگر پردازندة جدید شما به update BIOS شده نیازی نداشته باشد، شما باید به هر حال به فكر نسخة جدیدی برای BIOS سیستم خود باشید. معمولاً تولیدكنندگان مادربرد BIOS نسخه های update شده ای از BIOS را عرضه می كنند كه كارآیی آنها بهینه شده و بدین لحاظ، كارآیی سیستم موجود را بسیار افزایش می دهند.

پشتیبانی از حافظه پنهان write-back دستیابی راحت به حافظه و همچنین اصلاح خطاهای تصادفی، از ویژگیهای كلیدی مهم در نسخه های update شدة BIOS به شمار می آیند.


[1] - EPROM: Electrically Programmable Read-Only Memory

...

تست پردازنده جدید

Pentium 4 570J در برنامه های كاربردی عمومی كه تحت نرم افزار Sysmark تست شده اند سایر رقبای خود را از خانواده Athlon 64  پشت سر گذاشته است.

در بازی ها و برنامه های تابع آن ما شاهد تصویر متفاوتی از پردازنده جدید هستیم: Pentium 4 570J از رقبای خود عقب افتاده است.

در تست 3Dmarx05  بدون هیچ تردیدی Pentium 4 570J از سایر رقبای خود پیشی گرفته است. این موضوع ممكن است در نتیجه پشتیبانی از تكنولوژی Hyper Threading پردازنده های اینتل در برنامه 3DMark05 حاصل شده باشد.

نتیجه گیری

قبل از گفتن هر چیز درباره پردازنده Pentium 4 570J تاكید می شود كه این پردازنده اولین نماینده تغییرات كیفی ایجاد شده در هسته Prescott در آینده بطور پیوسته در تمام Pentium 4  های سری 500 یافت خواهد شد و در پردازنده های Pentium 4  تكنولوژی های Execute Disable Bit و Enhanced Halt Mode CIE و Thermal Monitoring2  اضافه خواهد شد. سیستم عامل ه همراه برنامه هایش هم اكنون می تواند در مقابل كدها مضرر و ویروس ها محافظت شوند. پراكندگی حرارتی پردازنده های Pentium4 در حالت معمول كاهش خواهد یافت و افت كارایی در هنگام داغ شدن پردازنده زیاد نخواهد بود.

در كنار آن معرفی نسخه E0 از هسته Prescott به معنی افزایش توان Overcloking در این سری Pentium 4  ها می باشد. بنابراین سومین نسخه از هسته Prescott  توان فتح كردن فركانس های بالای 4GHz را با Overclockuing خواهد داشت و این خبر خوبی برای علاقه مندان خواهد بود.

...

نصب مادربرد جدید

اكنون در نیمه راه هستید و قسمت اعظم كار را انجام داده اید. این بدان معنا است كه فقط چند كار جزئی در پیش رو دارید. یكی از این كارها اطمینان یافتن از این موضوع است كه مادربرد به خوبی تغذیه می شود. نصب كابلهای تغذیه بدون دقت كافی، می تواند منجر به سوختن مادربرد شود. چندین بار بررسی كنید تا مطمئن شوید كه پین 1 رابطها و كابلها به درستی و در جهت صحیح به كانكتور مربوطه متصل شده باشند. اگر در این خصوص شك دارید، به كاتالوگ مادربرد رجوع كرده و آن را دوباره مطالعه كنید.

1ـ حال وقت آن است كه پردازنده را نصب كنید. در تمام مادربردها به جز مادربردهای پنتیوم II ابتدا باید محل مربوط به قرارگرفتن سوكت پردازنده را تعیین نموده و گوشه مربوط به پین شماره 1 را پیدا كنید (در محل پین شماره 1، نقطه ای وجود دارد و در آن گوشه سوكت، یك شكاف دیده می شود). اهرم پلاستیكی ZIF[1] را كه در كنار سوكت قرار دارد، به طرف بالا بكشید. حغال گوشه شكاف دار پردازنده را با پین شماره 1 سوكت مربوطه منطبق نموده و آن را به آرامی روی سوراخ های سوكت قرار دهید، ولی فشاری به پردازنده وارد نكنید. وقتی كه پردازنده در جای خود قرار گرفت، به آرامی اهرم را پایین آورید تا پردازنده در جای خود محكم شده و با سوكت به خوبی ارتباط برقرار كند.

2ـ سپس پنكه خنك كننده پردازنده را همانطور كه در كاتالوگ آن نوشته شده، به پردازنده وصل كنید. در بعضی مواقع برای اطمینان از اتصال كامل، باید از ورقه های چسبی مخصوص استفاده كنید. كابل برق پنكه را به یكی از كابل های منبع تغذیه وصل كنید.

3ـ واحدهای حافظه SIMM را در سوكتهای خالی حافظه روی مادربرد نصب كنید. اگر RAM جدید هم خریداری كرده اید، آن را نیز نصب كنید. پین شماره 1 حافظه SIMM (آن طرف از حافظه كه گوشه پایینی به صورت هلالی بریده شده است) را با پین شماره 1 شكاف منطبق كنید. لبه های حافظه را با زاویه 45 درجه در داخل سوكت قرار دهید و آن را به طرف عقب بكشید تا گیره های سوكت در سوراخ های حافظه، جا بیفتد.

4ـ می توانید سیم ها و كابل های مزاحم را به یكی از لبه های جعبه كامپیوتر ببندید تا مزاحم كارتان نباشند. مادربرد را به دقت در داخل جعبه كامپیوتر قرار دهید. دقت كنید كه پورت صفحه كلید با حفره مربوطه كه روی جعبه كامپیوتر قرار گرفته، تنظیم شود. بدین ترتیب، سوراخ های مختلف روی مادربرد با سوراخهایی كه در ته جعبه كامپیوتر وجود دارند منطبق می شوند. پیچ های پلاستیكی را در این سوراخها قرار داده و مادربرد را به جعبه ببندید. برای اینكه قسمتهای فلزی بالای پیچ با هیچ مداری اتصال پیدا نكند می توانید در اطراف پیچها از ماده عایقی نظیر كاغذ یا واشر عایق استفاده كنید.

5ـ خطرناكترین مرحله، نصب مجدد كابل برق به مادربرد است. یك عمل نادرست ممكن است باعث سوختن مادربرد شود. مطمئن شوید كه كابلهای منبع تغذیه به درستی به مادربرد وصل شده اند به طوری كه سیمهای سیاه رنگ این كابلها، در وسط قرار گرفته اند. اینك كابلها را به كانكتورهای مربوطه خود وصل كنید.

6ـ پورتهای سریال و موازی را به مكانهای مناسب خود در پشت جعبه كامپیوتر متصل كنید. قبل از وصل كردن پورت سریال، كاتالوگ سیستم را مطالعه كنید تا مشخص شود كه كدام پورت از COM1  و كدام یك از COM2 استفاده می كند. مطمئن شوید كه پورتها، با علامتهایی كه در پشت جعبه كامپیوتر حك شده اند، مطابقت می كنند. پس از بستن پورتها، كابل های مربوط به هر كدام را وصل كنید. دقت كنید كه پین شمارة 1 كانكتور مطابقت دارد.

7ـ برای اطمینان از اینكه تمامی چراغ ها و دكمه های جلوی جعبه كامپیوتر به درستی به سوكت های مربوطة خود در لبه جلویی مادربرد وصل شده اند كاتالوگ مادربرد را یك بار دیگر مرور كنید.


[1] -

           
                   
   

برچسب ها: تحقیق تشریح سخت افزار كامپیوتر و رفع عیوب مختلف یك كامپیوتر ، تشریح سخت افزار كامپیوتر ، فع عیوب مختلف یك كامپیوتر ، پردازنده ، BIOS ، تست پردازنده جدید ، نصب مادربرد جدید ،
لطفاٌ مطلب ما را به اشتراک بگذارید
___________________________________________________________________________________

تحلیل خواص مکانیکی آسفالت سرباره ای مسلح شده توسط مواد پلیمری


   
       
                  
           
            تحلیل خواص مکانیکی آسفالت سرباره ای مسلح شده توسط مواد پلیمری           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                    دسته بندی                                        پژوهش                   
                    بازدید ها                                         0                   
                    فرمت فایل                                         doc                   
                    حجم فایل                                         8481 کیلو بایت                   
                    تعداد صفحات فایل                                         200                   
           
               
                                دانلود تحلیل خواص مکانیکی آسفالت سرباره ای مسلح شده توسط مواد پلیمری                                                گزارش تخلف برای تحلیل خواص مکانیکی آسفالت سرباره ای مسلح شده توسط مواد پلیمری                               
           
       
       
           
                تحلیل خواص مکانیکی آسفالت سرباره ای مسلح شده توسط مواد پلیمری           
           
               
                   

                    فروشنده فایل                   

                   
                    کد کاربری 25341                   
                   
                    تمام فایل ها                   
               
               
                    کاربر               
               
           
       
       
       
           
           

تحلیل خواص مکانیکی آسفالت سرباره ای مسلح شده توسط مواد پلیمری

200 صفحه

منابع و ماخذ : کامل

           
           
                تحلیل خواص مکانیکی آسفالتآسفالت سرباره ای مسلح شده               
           
       
   

برچسب ها: تحلیل خواص مکانیکی آسفالت سرباره ای مسلح شده توسط مواد پلیمری ، خواص مکانیکی آسفالت ، سرباره ای مسلح شده ، مواد پلیمری ، آسفالت ،
لطفاٌ مطلب ما را به اشتراک بگذارید
___________________________________________________________________________________

بررسی و مقایسه اقتصادی – اجتماعی منافع قطارهای مسافربری درون شهری با قطارهای مسافربری ازمادر شهر به شهرهای اقماری


   
       
           
                          
           
            بررسی و مقایسه اقتصادی – اجتماعی منافع قطارهای مسافربری درون شهری با قطارهای مسافربری ازمادر شهر به شهرهای اقماری           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                    دسته بندی                                        پژوهش                   
                    بازدید ها                                         0                   
                    فرمت فایل                                         doc                   
                    حجم فایل                                         3602 کیلو بایت                   
                    تعداد صفحات فایل                                         200                   
           
               
                                دانلود بررسی و مقایسه اقتصادی – اجتماعی منافع قطارهای مسافربری درون شهری با قطارهای مسافربری ازمادر شهر به شهرهای اقماری                                                گزارش تخلف برای بررسی و مقایسه اقتصادی – اجتماعی منافع قطارهای مسافربری درون شهری با قطارهای مسافربری ازمادر شهر به شهرهای اقماری                               
           
       
       
           
                بررسی و مقایسه اقتصادی – اجتماعی منافع قطارهای مسافربری درون شهری با قطارهای مسافربری ازمادر شهر به شهرهای اقماری           
           
               
                   

                    فروشنده فایل                   

                   
                    کد کاربری 25341                   
                   
                    تمام فایل ها                   
               
               
                    کاربر               
               
           
       
       
       
           
           

فایل ورد + فایل پی دی اف

بررسی و مقایسه اقتصادی – اجتماعی منافع قطارهای مسافربری درون شهری با قطارهای مسافربری ازمادر شهر به شهرهای اقماری

200 صفحه

با منابع کامل

           
                   
   

برچسب ها: قطارهای مسافربری ، درون شهری ، مادر شهر ، شهرهای اقماری ، بررسی و مقایسه اقتصادی – اجتماعی منافع قطارهای مسافربری درون شهری با قطارهای مسافربری ازمادر شهر به شهرهای اقماری ،
لطفاٌ مطلب ما را به اشتراک بگذارید
___________________________________________________________________________________

تحقیق پایداری سدهای خاکی در حالت تخلیه سریع آب


   
       
           
           
           
            تحقیق پایداری سدهای خاکی در حالت  تخلیه  سریع آب           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                    دسته بندی                                        پژوهش                   
                    بازدید ها                                         2                   
                    فرمت فایل                                         doc                   
                    حجم فایل                                         18980 کیلو بایت                   
                    تعداد صفحات فایل                                         300                   
           
               
                                دانلود تحقیق پایداری سدهای خاکی در حالت  تخلیه  سریع آب                                                گزارش تخلف برای تحقیق پایداری سدهای خاکی در حالت  تخلیه  سریع آب                               
           
       
       
           
                تحقیق پایداری سدهای خاکی در حالت  تخلیه  سریع آب           
           
               
                   

                    فروشنده فایل                   

                   
                    کد کاربری 25341                   
                   
                    تمام فایل ها                   
               
               
                    کاربر               
               
           
       
       
       
           
           

تحقیق پایداری سدهای خاکی درحالت تخلیه سریع  آب

کارشناسی ارشد M.S.C مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

جامع و کامل با 300 صفحه

فایل ورد

           
           
                تحلیل  پایداری سدهای خاکی در حالت  تخلیه  سریع  آب               
           
       
   

برچسب ها: تحقیق پایداری سدهای خاکی در حالت تخلیه سریع آب ، مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی ، تخلیه سریع آب ، سدهای خاکی ، پایداری سدهای خاکی ،
لطفاٌ مطلب ما را به اشتراک بگذارید
___________________________________________________________________________________

تحقیق طراحی مدل تقاضای کالای ترانزیت برای کریدور شمال – جنوب


   
       
       
           
            تحقیق طراحی مدل تقاضای کالای ترانزیت برای کریدور شمال – جنوب           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                    دسته بندی                                        پژوهش                   
                    بازدید ها                                         1                   
                    فرمت فایل                                         doc                   
                    حجم فایل                                         38223 کیلو بایت                   
                    تعداد صفحات فایل                                         200                   
           
               
                                دانلود تحقیق طراحی مدل تقاضای کالای ترانزیت برای کریدور شمال – جنوب                                                گزارش تخلف برای تحقیق طراحی مدل تقاضای کالای ترانزیت برای کریدور شمال – جنوب                               
           
       
       
           
                تحقیق طراحی مدل تقاضای کالای ترانزیت برای کریدور شمال – جنوب           
           
               
                   

                    فروشنده فایل                   

                   
                    کد کاربری 25341                   
                   
                    تمام فایل ها                   
               
               
                    کاربر               
               
           
       
       
       
           
           

تحقیق طراحی مدل تقاضای کالای ترانزیت برای کریدور شمال – جنوب

فایل ورد + فایل پی دی اف

با منابع کامل

کارشناسی ارشد"M.SC " مهندسی عمران-مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

200 صفحه ورد

           
                   
   

برچسب ها: کارشناسی ارشد"M.SC ، مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل ، مهندسی عمران ، تحقیق طراحی مدل تقاضای کالای ترانزیت برای کریدور شمال – جنوب ، کریدور شمال – جنوب ، ترانزیت ،
لطفاٌ مطلب ما را به اشتراک بگذارید
___________________________________________________________________________________

پایان نامه علت استفاده از وسایل کمک آموزشی


دانلود پایان نامه علت استفاده از وسایل کمک آموزشی

جهت اخذ درجه کارشناسی


بخشی از فهرست مقاله:

فصل اول
۱-۱-مقدمه
۲-۱-تقسیم بندی رسانه های آموزشی
فصل دوم
تحقیقات تجربی درباره ی موضوع تحقیق
۱-۲- تحقیق بر روی دانش آموزان پایه پنجم منطقه ۱۳ تهران
۲-۲-تحقیق در درس علوم در دبستان های منطقه ۲ تهران
۳-۲- تحقیق بر روی مسئله از دیدگاه معلمین خوروبیابانک
۴-۲- تحقیق بر روی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان کرمانشاه
۵-۲- تحقیق بر روی دانش آموزان دوره ابتدایی مناطق ۲و۱۰و۱۷ تهران
۶-۲- تحقیق بر روی مدارس ابتدایی پسرانه ناحیه ۴ کرج و دانشجویان ضمن خدمت
۷-۲- تحقیق بر روی ندارس ابتدایی پسرانه منطقه ۱۷ تهران
۸-۲- تحقیق بر روی مسئله از دیدگاه معلمان منطقه اشتهارد
۹-۲- تحقیق بر روی دانش آموزان مدارس راهنمایی منطقه اشتهارد
۱۰-۲- تحقیق و بررسی مقایسه وضع موجود و مطلوب وسایل کمک آموزشی
۱۱-۲- تحقیق بر روی معلمان دبستانهای ناحیه یک زنجان
۱۲-۲- بررسی وضع موجود آزمایشگاهی مدارس راهنمایی ناحیه یک اسلام شهر
۱۳-۲- تحقیق در مقطع راهنمایی منطقه بوئین زهرا
۱۴-۲ تحقیق بر روی مدارس ابتدایی منطقه آبیک
۱۵-۲- تحقیق بر روی مدارس راهنمایی ناحیه ۳ کرج
فصل سوم
نتیجه گیری و منابع و ماخذ
۱-۳- جمع بندی و نتیجه گیری

و جهت مشاهده فهرست کامل مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید.

————-

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه بررسی علت استفاده از وسایل کمک آموزشی  ” بدین شرح است:

بطور کلی وسایل آموزشی به ابزارها و امکاناتی اطلاق می گردد که در جریان تدریس جهت تفهیم بهتر مطالب درسی و یادگیری موثر توسط معلم و دانش آموز بکار می روند . این وسایل آموزش را از حالت سخنرانی محض خارج می کنند و یادگیری را با بهره گیری از حواس مختلف آسان و ممکن می سازند. در این شرایط شاگردان قادرند اطلاعات رفتار و مهارتهای جدید را با درک کامل بدست آورند.
آنچه می شنوم فراموش می کنم آنچه می بینم به خاطر می آورم و آنچه انجام می دهم می آموزم.
سخن فوق حکایت از این دارد که یادگیری زمانی تحقق می یابد که دانش آموز خود مستقیما در جریان آموزش قرار گیرد و خود را در آموزش شریک و سهیم بداند وقتی دانش آموز سیمی را از یک طرف به باطری و از طرفی دیگر به لامپ وصل می کند و با زدن کلیدی لامپ روشن می شود احساس شعف زاید الوصفی به او دست می دهد . آنچنانکه گویی کشف مهمی انجام داده است . این آموزش در ذهن او بیشتر ماندگار خواهد بود. البته تاکید بر استفاده از این وسایل هیچ گاه به معنی نفی نقش معلم نیست. زیرا هیچ وسیله ای نمی تواند جایگاه اصلی و با ارزش معلم را پر کند اما وقتی معلم این وسایل را در آموزش بکار می برد کودکان را در فراگیری بهتر عمیق تر و سریع تر مطالب یاری می کند، مفاهیم درسی جذابیت بیشتری پیدا می کند و کلاس ساکن و خاموش تبدیل به کلاسی سیال و پر هیاهو می گردد.
بنابراین با استفاده از وسایل و امکانات آموزشی گفته ها و مطالب درسی برای   دانش آموزان عینی تر و ملموس تر می شود حتی گاهی اتفاق می افتد که آنها در هنگام مشاهده و کار با وسایل نکاتی ریز و ظریف را کشف می کنند که برای همیشه در ذهنشان باقی می ماند پس هر اندازه که آنها از حواس خود بیشتر بهره بگیرند استعداد و خلاقیتشان بیشتر شکوفا می شود ذهنشان بیشتر فعال می شود و معلم نیز از کار خود نتیجه بهتری می گیرد در واقع معلم با بکارگیری این روش به سلامت روانی خود نیز کمک کرده است.
پس باید در عصر انفجار دانش از کوتاهترین و موثرترین راه به اهداف آموزشی مورد نظر خود برسیم و باید بدانیم که تحقق این امر جز با بکارگیری و بهره گیری صحیح و برنامه ریزی شده از وسایل و امکانات آموزشی مقدور نیست.
————-
مشخصات مقاله:
عنوان کامل: بررسی علل استفاده از مواد کمک آموزشی و تأثیر حضور متصدیان آزمایشگاه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم تجربی
دسته: مدیریت – اجتماعی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۶۰
.
download-mihanhamkar-com
 
.
این وبلاگ با هدف انتشار مقاله، تحقیق، می باشد شما می توایند پس از انتخاب فایل و مقاله مورد نظر و کلیک جهت دانلود مراحل خرید را در سایت میهن همکار انجام دهید.

برای مشاهده ی راهنمای خرید از سایت میهن همکار اینجا کلیک کنید.

 در صورت نیاز به هر گونه پشتیبانی بر روی لینک زیر کلیک کنید ویا با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمایید :

پشتیبانی سایت میهن همکار

شماره تماس:

۴۲۲۷۴۴۰۱(۰۴۱)


برچسب ها: وسایل آموزشی ، مسئله از دیدگاه معلمان ، رسانه های آموزشی ، آزمایشگاه مدارس ، پایان نامه علت استفاده از وسایل کمک آموزشی ، دانلود پایان نامه علت استفاده از وسایل کمک آموزشی ،
لطفاٌ مطلب ما را به اشتراک بگذارید
___________________________________________________________________________________

پایان نامه نقش تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی


پایان نامه نقش تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی

جهت اخذ درجه کارشناسی


بخشی از فهرست مقاله:

مقدمه
چارچوبی نظری تحقیق
فرضیه‌ها
روش تحقیق
مشکلات و موانع
اصطلاحات و واژه‌های کلیدی
(۱) فصل اول:
۱-۱) توسعه و مفاهیم
۲-۱) توسعه اقتصادی
۳-۱) مطالعه اجمالی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی
۴-۱) بررسی وضعیت توسعه‌ای ایران طی سال‌های ۱۳۸۲ –۱۳۷۶…
جداول و نمودارها
(۲) فصل دوم:
۱-۲) مطالعه وضعیت گذشته و موجود تحصیلات زنان در ایران
جداول و نمودارها
(۳) فصل سوم:
۱-۳) تأثیرتحصیلات زنان بر عامل فرهنگی-اجتماعی توسعه اقتصادی
۲-۳) تاثیر تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی
الف) تأثیر کمی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی
A) وضعیت زناشویی و سواد
B ) باروری و سواد
C) سواد و تعداد فرزندان
D) سطح تحصیلات و تعداد فرزندان
ب) تأثیر کیفی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی
A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده
B) سواد و تعداد فرزندان دارای مدرک دیپلم و بالاتر
۳-۳ ) تأثیر تحصیلات زنان بر عامل اقتصادی توسعه اقتصادی

و جهت مشاهده فهرست کامل مطالب این پایان نامه اینجا کلیک نمایید.

————-

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه نقش تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی ” بدین شرح است:

افزایش مشارکت زنان در توسعه، شاید پیش از آنکه موضوعی اجتماعی باشد، بحثی اقتصادی است و افزایش زنان تحصیل‌کرده می تواند شاخصی برای پیشرفت محسوب شده و فرصتی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه و نیز رویارویی با چالش ‌ها و پیامدهای تغییر و تحول ناشی از رشد و توسعه فراهم آورد. بررسی تأثیرات آموزش در سطوح مختلف فردی ، خانوادگی و اجتماعی زنان نشان از بهبود موقعیت زنان در زندگی فردی و اجتماعی  داد. این امر آنها را در مراحل بعدی در ایفای نقش های متعدد و متنوع اجتماعی، چه در جایگاه مادر در امر تربیت فرزند چه در جایگاه نیروی انسانی ماهر و متخصص در عرصه کار و مدیریت و به طور کلی به عنوان یک شهروند مسئول و آگاه و زیر مجموعه‌ای از سرمایه‌های انسانی، تواناتر می‌کند، که نبود آن دور باطلی را ایجاد می ‌کند که محرومیت‌های زنانه و فقر زنانه و به دنبال آن کندی بسیار در روند توسعه در اجتماع بروز می کند. دقیق تر آن است که به این محرومیت‌ها هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول در این سیکل باطل نگاه کنیم: در جامعه‌ای با میزان آگاهی، دانش اجتماعی و درآمد ناچیز، والدین در سرمایه‌گذاری برای دخترانشان کوتاهی می کنند زیرا از آنان انتظار ندارند که در امور اقتصادی خانواده مشارکت داشته باشند. دختران بدون تحصیلات و با آگاهی ناچیز، تبدیل به مادران تحصیل نکرده‌ای می‌شوند که دارای مهارتهای ارزشمندی در خارج از منزل نیستند، قدرت اثر گذاری بر تصمیم‌گیری‌های خانواده را ندارند، دخترانشان نیز مانند خودشان از آموزش محروم می مانند و دور باطل ادامه می یابد.

————-
مشخصات مقاله:
عنوان کامل: تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی کشور
دسته: اجتماعی   اقتصادی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: ۹۰
.
.
.
download-mihanhamkar-com 
.
این وبلاگ با هدف انتشار مقاله، تحقیق، می باشد شما می توایند پس از انتخاب فایل و مقاله مورد نظر و کلیک جهت دانلود مراحل خرید را در سایت میهن همکار انجام دهید.

برای مشاهده ی راهنمای خرید از سایت میهن همکار اینجا کلیک کنید.

 در صورت نیاز به هر گونه پشتیبانی بر روی لینک زیر کلیک کنید ویا با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمایید :

پشتیبانی سایت میهن همکار

شماره تماس:

۴۲۲۷۴۴۰۱(۰۴۱)


برچسب ها: پایان نامه نقش تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی ، تحصیلات زنان ، سوادآموزی ، وضعیت زناشویی و سواد ، تأثیرتحصیلات زنان بر عامل فرهنگی ، سواد و تعداد فرزندان فوت شده ،
لطفاٌ مطلب ما را به اشتراک بگذارید
___________________________________________________________________________________
تعداد کل صفحات ( 83 ) 1 2 3 4 5 6 7 ...

فروشگاه ما رابطی بین شما با سایتهای فروشگاهی محصولات مختلف میباشد

نظر سنجی

به نظر شما محصولات فروشگاهی ما در چه حدی هستند؟