admin پنجشنبه 9 شهریور 1396 07:13 ب.ظ نظرات ()

طرح سرمایه گذاری طلایی

طبق توافقات انجام شده در تلگرام شما میتوانید در ازای پرداخت مبلغ: 50/000/000 تومان در 15% سود فروش کانال ایده های اینترنتی با تیم تحقیقاتی دارابی مشارکت کنید

که طبق بیلان فروش ماهیانه و محاسبات میزان سوددهی قابل پرداخت به مشارکت کننده مینیموم مبلغ: ده میلیون تومان و قابل افزایش تا 15 میلیون تومان مطابق با آمار فروش رسمی تیم تحقیقاتی دارابی محاسبه و واریز خواهد شد.

رسید پرداخت و قرارداد همکاری پس از انجام پروسه پرداخت ایمیل خواهد شد

ادامه مطلب...